Shopping cart
close

Regulamin konkursów

Tradycyjnie podczas copy-party odbędą się konkursy na grafikę, muzykę, intro, demo, grę oraz w kategorii wild na Atari XL/XE.

Prace konkursowe należy dostarczać na adres vasco@atari8.info do 6 stycznia 2024 r. do godz. 12:00, ale ułatwisz nam pracę, jeśli przyślesz je wcześniej. Potwierdzimy otrzymanie każdej pracy mailem.

Pracę na kompoty może zgłaszać każdy - nie jest konieczna obecność na zlocie autora/ów pracy.

W głosowaniu wezmą udział uczestnicy zlotu (w tym posiadacze biletów online).

Na zwycięzców czekają nagrody!

Zasady ogólne:

 • bezpośrednio przed i po prezentacji pracy będą wyświetlane co najmniej takie informacje jak: tytuł pracy, wymagana wielkość pamięci, wymagane rozszerzenia, długość plików,
 • prace biorące udział w konkursie nie mogą być wcześniej upublicznione,
 • konkurs się odbędzie, jeśli zostanie zgłoszona co najmniej jedna praca,
 • prace w konkursach muzycznych i graficznych muszą być autorskie, tj. nie mogą być przeróbkami prac innych autorów,
 • prace w konkursach muzycznych i graficznych winny być dostarczone w popularnych formatach (ew. jako pliki uruchamialne),
 • czas odgrywania prac w konkursach muzycznych to 3 minuty,
 • prace winny mieć opis w pliku .txt, który zawiera co najmniej: tytuł pracy, nazwę konkursu do którego jest zgłoszona, autorów,
 • prace niespełniające powyższych kryteriów mogą zostać przeniesione do wild compo,
 • zgłaszając pracę do konkursu, oświadczasz, że ma ona status freeware.

Zasady szczegółowe:

 • konfiguracja: Atari XL/XE z +1 MB RAM (PortB), stereo, covox, VBXE,
 • prace, które korzystają z pamięci rozszerzonej, muszą umożliwiać zmianę użytych banków - może to być realizowane np. przez wybieraczkę, dodatkowy plik konfiguracyjny lub poprzez dodatkowy blok, który będzie zawierać numery banków (taki blok nie wlicza się do limitu długości pracy w konkursach, które zawierają takie ograniczenie), zawsze należy pozostawić 2 wolne banki PortB dla celów SpartaDOS X,
 • instrukcje nielegalne procesora 6502 są... nielegalne,
 • Atari ma wspaniałą architekturę, która umożliwia współdziałanie różnych pamięci zewnętrznych i rozszerzeń - tworzenie prac, które nie działają z nimi nie jest zgodne z tym regulaminem,

Konkursy:

 • Demo Compo

 • 16 KB Intro Compo:

  • limit długości pliku: 16 KB.
 • 1 KB Intro Compo:

  • limit długości pliku: 1 KB.
 • 256 B Intro Compo:

  • limit długości pliku: 256 B.
 • Music Compo:

  • pliki .MOD: w formacie zgodnym z Protrackerem 1.5 MadTeamu lub możliwe do zaimportowania pod Neotrackerem, maks. 62 sample, pliki .NEO, maks. 62 sample.
 • Graphics Compo:

 • VBXE Graphics Compo:

  • rozdzielczość do 336x240 pikseli, 256 kolorów, domyślnie używamy rdzenia FX 1.26 (jeśli praca wymaga innego, to musi on być dołączony do pracy w postaci plik .XBF).
 • Game compo:

  • limit wielkości plików: brak,
  • jeżeli nośnikiem jest cart, to należy dostarczyć także plik, którym można samodzielnie zaprogramować nośnik i plik/i w formacie akceptowalnym przez emulatory,
  • podczas prezentacji autorzy lub wyznaczone przez nich osoby będą mogły pokazać gameplay i opowiedzieć o pracy, limit czasu: 5 minut,
  • będzie możliwe udostępnienie gier do testów uczestnikom w dzień konkursu (sprzęt zapewniają autorzy), wcześniejsze rozpowszechnianie pliku w wersji konkursowej jest zabronione.
 • Wild Compo:

  • zaskocz nas! :)